БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ВЛЕКАЧИ

Българската асоциация на собствениците на влекачи е създадена през 2010 г.


В БАСВ членуват всички български фирми, осъществяващи влекачна дейност в морските пристанища на страната.


Основните цели на Асоциацията са развитие на влекачният сектор, подо-бряване на сигурността в българските пристанища и повишаване на стандар-тите  свързани с влекачната дейност.


За постигане на своите цели БАСВ сътрудничи активно с компетентните държавни органи, със съответните служби на Европейския съюз, както и с други международни организации.


БАСВ е афилииран член на Европейската асоциация на собствениците на влекачи (ЕТА).

Начало    За БАСВ    Структура    Членове    Новини     Галерия    Контакти                             English