БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ВЛЕКАЧИ

Органи на управление на БАСВ са Общото събрание и Управителният съвет подпомагани от Изпълнителен Секретар и Секретариат.


Общото събрание е върховен орган на Асоциацията и се състои от редовните членове на БАСВ. Общото събрание има две редовни сесии през годината и се свиква на извънредни сесии при нужда.


Управителният съвет се състои от редовните членове на Асоциацията.


Асоциацията се представлява от Председателят на Управителния съветр, който ръководи БАСВ в съответствие с решенията на Общото събрание и на Управителният съвет.


Изпълнителния Секретар и Секретариатът подпомагат Управителния съвет и неговият Председател и осъществяват оперативната дейност на Асоциацията.


Председател на БАСВ е “Бургас Таг Сървис” ЕООД представлявано от Димитър Пенджуров.


Изпълнителен Некретар на БАСВ е Калин Борисов, а Секретариатът се осигурява от "Стратконс" ЕООД.

Начало    За БАСВ    Структура    Членове    Новини    Галерия    Контакти                              English