БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ВЛЕКАЧИ

Органи на управление на БАСВ са Общото събрание и Управителният съвет подпомагани от Изпълнителен Секретар и Секретариат.


Общото събрание е върховен орган на Асоциацията и се състои от редовните членове на БАСВ. Общото събрание има две редовни сесии през годината и се свиква на извънредни сесии при нужда.


Управителният съвет се състои от трима редовни членове на Асоциацията.


Асоциацията се представлява от Председателят на Управителния съветр, който ръководи БАСВ в съответствие с решенията на Общото събрание и на Управителният съвет.


Изпълнителния Секретар и Секретариатът подпомагат Управителния съвет и неговият Председател и осъществяват оперативната дейност на Асоциацията.


 

Председател на БАСВ е “Параходство БМФ” АД представлявано от Веселин Василев.


Членове на Управителният съвет на БАСВ са “Бургас таг сървис” ЕООД и “Портови Флот 99” ЕООД.


Секретариатът на Асоциацията се осигурява от “Стратконс” ЕООД, представлявано от Калин Борисов.

Начало    За БАСВ    Структура    Членове    Новини    Галерия    Контакти                              English